Scoala Trifesti

Reducerea și prevenirea abandonului școlar în cadrul Școlii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești prin activități MATE, de prevenire, intervenție și digitalizare a procesului educațional

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Activități

Legături utile

Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-2026

Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești, CUI 17145480, cu sediul în localitatea Trifești, strada Națională, nr.98, jud. Iași, implementează începând cu data de 26.09.2022, proiectul Reducerea și prevenirea abandonului școlar în cadrul Școlii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești prin activități MATE, de prevenire, intervenție și digitalizare a procesului educational, fiind Beneficiar al finanțării specifice SG-PNRAS, în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul este finanțat prin Inspectoratul Școlar Județean Iași de către Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Componentei 15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii – 14. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, care va include 3 (trei) ani școlari, respectiv între data de 26.09.2022 și data de 26.09.2025.
Bugetul proiectului este de 972000 lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar în cadrul Școlii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești.

Obiective specifice:

Activitățile de prevenire, intervenție și digitalizare a procesului educațional prevăzute în proiect se vor desfășura în incinta Școlii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești, dar și în afara ei.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.